Τίτλος : Υπάλληλος Καταχώρησης Δεδομένων(DATA 06/2019)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/Μαρκόπουλο Αττικής (Κεντρικά Γραφεία)
Τελευταία Ενημέρωση : 26/6/2019 6:07:00 μμ

Η ΤΝΤ παρέχει Παγκοσμίως Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Καταναλωτές προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών. Η TNT εξυπηρετεί περισσότερες από 200 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 54.000 υπαλλήλους.

Ζητάμε να προσλάβουμε:

 

Υπάλληλο Καταχώρησης Δεδομένων (Κωδικός: DATA 06/2019)

Κεντρικά Γραφεία – Μαρκόπουλο Αττικής

Ωράριο: 13:00-21:00

 

Περιγραφή Θέσης:

Έγκαιρη εισαγωγή σωστών πληροφοριών αποστολής και τεμαχίων ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη παράδοση των αποστολών σε άψογη κατάσταση, η ορθή τιμολόγηση και η συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Υπευθυνότητες:

 

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:        

 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόσθετη ασφάλιση και δυνατότητα εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.

 


Αποστολή Βιογραφικού