Τίτλος : Υπάλληλος Αποθήκης(WHC 06/2019)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/Μαρκόπουλο Αττικής (Κεντρικά Γραφεία)
Τελευταία Ενημέρωση : 4/6/2019 12:14:00 μμ

Η ΤΝΤ παρέχει Παγκοσμίως Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Καταναλωτές προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για την κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών. Η TNT εξυπηρετεί περισσότερες από 200 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 54,000 υπαλλήλους.
Ζητάμε να προσλάβουμε:
 

Υπάλληλο Αποθήκης (Code:WHC 06/2019) 

Κεντρικά Γραφεία – Μαρκόπουλο Αττικής 

Μερική Απασχόληση: 06:00 - 11:00 (5ωρο)      

 

Περιγραφή θέσης:
Να διαχειρίζεται (ελέγχει, ογκομετρεί, ζυγίζει, προωθεί και αποθηκεύει) αποστολές παρακολουθώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, σύμφωνα με την εταιρική πολιτική
 

Υπευθυνότητες:
- Να διασφαλίζει την σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευσή τους
- Να ελέγχει το χώρο εργασίας του διασφαλίζοντας όλα τα εμπορεύματα που διακινούνται 
- Να παρακολουθεί την εισαγωγή αποθήκευση και παράδοση των αποστολών από/προς πελάτες, εκδίδοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά (χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα)
- Να διατηρεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποκαταστήματα, τμήματα, κέντρα πληροφοριών και αντιπροσώπους για τη διασφάλιση ποιοτικής διαχείρισης αποστολών και άριστης εξυπηρέτησης πελατών
 

Ο/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:   

- Επαγγελματική παρουσία
- Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
- Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
- Βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

 Γνώση χειρισμού κλαρκ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόσθετη ασφάλιση και δυνατότητα εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον.

 

 


Αποστολή Βιογραφικού